Menu

Echtscheiding

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis. Tijdens die emoties moeten ook allerhande financiële zaken worden geregeld, die vaak ook fiscale consequenties hebben. FISQ biedt inzicht in de financiële en fiscale gevolgen van echtscheiding. Ook ten aanzien van echtscheiding van een ondernemer, als B.V. of eenmanszaak. Wat zijn de gevolgen van de draagkrachtberekening, de alimentatieberekening en de pensioenverevening? FISQ adviseert in complexe zaken, altijd op zoek naar fiscaal optimale oplossingen.

Financiële en fiscale gevolgen echtscheiding

In een echtscheiding moet vaak een eigen woning verdeeld worden. Financiële vraagstukken zoals wie kan de hypotheek overnemen, moet er een overwaarde aan de ander vergoed worden en wat doen we met de verzekering die aan de hypotheek gekoppeld is, leiden ook tot allerhande fiscale gevolgen. De fiscale regelingen voor de eigen woning en echtscheiding zijn complex.

Zijn er huwelijksvoorwaarden en in hoeverre zijn die nageleefd? Maar ook de vraag gaan wij onze pensioenen verdelen of behoudt ieder zijn/haar eigen pensioen? En wat doen we met die lijfrenteverzekering? Wat zijn de fiscale gevolgen van de verdeling in het echtscheidingsconvenant? Of moet dat toch anders? Wat zijn de gevolgen voor het toekomstig netto besteedbaar inkomen?

FISQ weet hier raad mee. FISQ treedt veelal op als adviseur van één van de partners, maar altijd op basis van fair play. Beide partners moeten weer verder kunnen met hun leven. FISQ wordt regelmatig ingeschakeld door echtscheidingsadvocaten en mediators.

FISQ doorziet de financiële en fiscale gevolgen van echtscheiding, heeft tevens kennis van juridische gevolgen. Dit voorkomt onaangename verrassingen achteraf, zowel voor de ex-echtelieden, als hun (overige) adviseurs.

Echtscheiding ondernemer

Een echtscheiding van een ondernemer is nog complexer. Soms komt de continuïteit in gevaar en wat is dan fair play? Wat doe je met winst in de BV ten aanzien van de draagkrachtberekening of alimentatieberekening? Hoe zit het met pensioenverevening van pensioen in eigen beheer? Hoe ver reikt de afstortingsverplichting? Deze kan niet langer meer overgedragen worden aan een (op te richten) B.V. van de ex-partner. Maar met omzetting naar een oudedagsverplichting (ODV, tot en met 2019) kan dat wel.

Mede door jarenlange ervaring als accountant hebben de medewerkers van FISQ inzicht in deze complexe materie en begrip voor ondernemers, maar ook voor hun (ex)partner. Ondernemers moeten in beginsel door kunnen met hun onderneming, de ex-partners daarentegen moeten uiteindelijk krijgen waar zij recht op hebben. Fair play, inzicht en begrip voor elkaars situatie en de wil om tot een passende oplossing te komen, biedt vaak meer mogelijkheden dan men in eerste instantie voor mogelijk heeft gehouden. Hoe? FISQ helpt.

Beëindiging samenlevingsovereenkomst

Alhoewel een beëindiging samenlevingsovereenkomst minder regels kent dan een echtscheiding, leidt een ontbinding vaak tot gelijke financiële en fiscale problemen als een echtscheiding. Na jarenlange samenleving is de financiële huishouding vaak in elkaar gevlochten geraakt: er is een gezamenlijke woning en hypotheek, kinderen, een onderneming. Ook blijken afspraken in de samenlevings-overeenkomst, bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten van de gezamenlijke huishouding niet (goed) nageleefd, waardoor discussies ontstaan over verrekeningen die nog zouden moeten plaatsvinden. FISQ weet waar de knelpunten kunnen zitten en helpt u deze op te lossen.