Menu

Financieel

FISQ, uw financieel adviseur voor de omgeving Ede, Wageningen, Veenendaal en Barneveld werkt op basis van begrippen zoals fiscaal optimaal, betrouwbaar en onafhankelijk aan uw financiële belangen. De financieel architecten van FISQ bouwen samen met u aan uw financiële positie en toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensfases van zowel ondernemingen als personen.

Levensfases

Financieel advies is gewenst in en voor diverse levensfases:

 1. Samenwonen
 2. Trouwen
 3. Beëindiging samenwonen
 4. Echtscheiding
 5. Pensioen
 6. Ziekte
 7. Overlijden

De punten 1 t/m 4 zijn nader toegelicht onder “echtscheiding”, punt 7 onder “schenken en erven”.

Ten aanzien van ondernemingen zijn andere fases te onderscheiden:

 1. Start
 2. Groei
 3. Stabilisatie
 4. Afbouw
 5. Stoppen

Zeker als sprake is van persoonlijke ondernemingen, zoals eenmanszaak, VOF of een B.V. met een beperkt aantal aandeelhouders, hebben de persoonlijke levensfases een belangrijke invloed op de onderneming.

Elke fase vereist een andere invalshoek, maar er hangt veel met elkaar samen. FISQ is als financieel planner en belastingadviseur in staat op duidelijke wijze inzicht te geven in financiële gevolgen van deze gebeurtenissen maar ook de onderlinge samenhang te belichten.

Pensioenen, pensioen BV’s of stamrecht BV’s, lijfrenten e.d.

Pensioen is complex en in de volksmond wordt onder pensioen ook verstaan allerhande andere oudedagsvoorzieningen, wat voor veel mensen enorm ondoorzichtig is. Niet gek, gezien de complexe regelgeving. Met een goede pensioenvoorziening wilt u nu geld reserveren om er later de vruchten van te kunnen plukken. Zonder zorgen. Maar hoe doet u dat op de meest slimme manier? Dat hangt van veel facetten af. Wat uw toekomstplannen zijn bijvoorbeeld. Of wat u nu kunt missen. Als ondernemer of DGA wilt u als u stopt met uw onderneming, een en ander goed geregeld hebben. Heeft u een pensioen in eigen beheer, een fiscale oudedagsreserve, een oudedagsverplichting, een loonstamrecht, maar twijfelt u of dit gunstig voor u is? Wordt u onrustig van uw eigen pensioensituatie? Heeft door een echtscheiding pensioenverevening plaats gevonden en heeft u niet (meer) inzichtelijk wat de gevolgen voor uw zijn? Wat doe ik met de ontslagvergoeding die ik heb ingebracht in een stamrecht BV?

De financieel architecten van FISQ adviseren en begeleiden u op dit gebied. Wij helpen u inzicht te geven in uw pensioensituatie en de mogelijkheden en risico’s die u en/of uw bedrijf daarbij lopen. We bespreken met u de verschillende mogelijkheden en maken zichtbaar hoe het pensioen, de lijfrente of stamrecht voor u werkt. Als we zaken tegenkomen die niet optimaal zijn, dan adviseren wij u hierover en gaan vervolgens met u aan de slag om uw situatie te verbeteren.

Ziekte en overlijden

Een goede gezondheid is het meest waardevol in ons bestaan. De gevolgen van ziekte worden bij goede gezondheid nogal eens onderschat. Leuk of niet, we moeten er wel over nadenken. Zeker voor ondernemers geldt dat je vaak zelf de belangrijkste werknemer bent. Hoe gaat het verder met je onderneming? Wie mag beslissingen nemen? Hoe zit het met je inkomen? Maar wat als je zakelijk partner ziek wordt, of erger overlijdt? Krijg je dan te maken met zijn partner of kinderen? Wat als je langdurig niet meer handelingsbekwaam bent? Of in coma raakt?

FISQ denkt na over die gevolgen en adviseert over passende maatregelen. Denk aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, broodfondsen, vermogen, overlijdensrisicoverzekeringen, maar ook aandeelhoudersovereenkomsten, levenstestament, en nog veel meer. Elke situatie vraagt een andere aanpak, elke situatie kent persoonlijke en zakelijke afwegingen. FISQ helpt de juiste keuzes te maken en zo veel mogelijk fiscaal optimaal.

Opstellen jaarstukken

Geen core business, maar wel uit service oogpunt stellen wij desgewenst uw jaarstukken van kasgeld-, pensioen-, lijfrente- en stamrecht BV’s op, alsmede aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze stukken analyseren we samen, we plegen overleg met uw vermogensbeheerder of bankier om de goede beleggingsstrategie toe te passen. Ook overdracht van vennootschappen naar bijvoorbeeld kinderen, het “verkoopklaar” maken van uw onderneming en daarvoor de structuur aanpassen, kunnen wij verzorgen.

Samenwerking met andere professionals

Veel van onze relaties vinden het echter prettig om volledig door ons begeleid en geadviseerd te worden. Maar dat kunnen we niet alleen: we weten veel maar zijn geen allesweters. Door onze jarenlange ervaring in Ede en omgeving, hebben wij een groot netwerk met veel goede contacten met andere intermediairs zoals notarissen, advocaten en mediators, bankiers, hypotheekadviseurs, makelaars, accountants,  vermogensbeheerders, maar ook met de HAN en NCOI om een bijdrage te leveren aan de koppeling tussen theorie en praktijk en niet te vergeten de belastingdienst.

Persoonlijk contact

Om echt goede besluiten en tijdige sturing te kunnen geven is inzicht in uw situatie van belang. Persoonlijk contact is daarvoor onmisbaar. Door regelmatig met u het gesprek aan te gaan, weten we hoe u denkt, waar uw persoonlijke voorkeuren naar uit gaan en hoe u in het leven staat. Fiscaal optimaal is belangrijk, maar nog belangrijker is dat u zich bij uw financiële situatie prettig voelt. Meestal is dat het geval als u begrijpt waar u mee bezig bent. Wij spreken daarom, ook als het om complexe zaken gaat, normaal Nederlands. Onnodige dure termen, ingewikkelde structuren en constructies zullen we waar mogelijk vermijden.

Open, eerlijk en duidelijk zijn dan ook onze kernwaarden.