Menu

Schenken en Erven

Schenk- en erfbelasting heeft weinig draagvlak: immers over het vermogen is al eerder belasting betaald. Dus we betalen het liefst niets, of zo weinig mogelijk. FISQ helpt en begeleidt. Maar belastingbesparing mag niet het hoofddoel zijn. Andere vragen spelen een belangrijke rol. Draag ik vermogen met de warme hand of de koude hand over? Hoe laat ik mijn partner verzorgd achter? Eén van de kinderen wil mijn onderneming voortzetten, hoe regel ik dat? En wat zijn de financiële en fiscale gevolgen? FISQ helpt overzicht en inzicht te krijgen in de juridische en fiscale aspecten, zodat de juiste schenkingsakte, testament, huwelijks voorwaarden en dergelijke opgesteld kunnen worden.

Schenken

Vermogen met de warme hand overdragen in plaats van de koude hand en tevens fiscaal voordeel behalen, wie wil dat niet? Uiteraard moet er voor de schenker voldoende vermogen overblijven. Van belang is inzicht te krijgen in de samenstelling van uw vermogen, uw familie en uw wensen.

Er bestaan vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen en derden. Denk aan de zogenaamde “jubelton”. De ton voor de eigen woning, niet alleen voor kinderen, maar ook voor derden, mits tussen de 18 en 40 jaar oud. Zorg wel voor de juiste schenkingsakte, al dan niet met uitsluitingsclausule. Die voorkomt dat de echtgenoot van de ontvanger bij een scheiding de helft van de schenking opeist.

Ook het schenken van ondernemingsvermogen is aantrekkelijk door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Onderneming tot rond € 1 mio kunnen belastingvrij worden overgedragen, mits de onderneming ten minste 5 jaar wordt voortgezet.

Schenkingen aan goede doelen zijn vrijgesteld van schenkbelasting, doe je het middels een akte voor ten minste 5 jaar dan is de schenking ook aftrekbaar in de inkomstenbelasting. De belastingdienst betaalt dus mee aan jouw schenking.

Zo maar een greep uit de vele mogelijkheden. Geïnteresseerd? FISQ kan u van verdere informatie voorzien en desgewenst een schenkingsplan op maat maken.

Erven

Erfbelasting is de meest vervelende belasting: je hebt al afscheid van een dierbare moeten nemen en dan klopt de fiscus aan. Dat strooit zout in de wond. Met een goede estate planning kan heffing voorkomen, dan wel beperkt worden. Hoe? Goede huwelijksvoorwaarden, testamenten en een schenkingsplan kunnen ingezet worden. FISQ puzzelt familierechtelijke, erfrechtelijke en fiscale regels fiscaal optimaal aan elkaar.

Huwelijksvoorwaarden en testament

De huwelijksvoorwaarden bepalen welk deel van het huwelijksvermogen van u is en wat er vererft bij uw overlijden. Het testament is in eerste instantie bedoeld om ervoor zorg te dragen dat u vermogen daar terecht waar u het hebben wilt. Tevens kunnen de huwelijksvoorwaarden en/of het testament gebruikt voor besparing van erfbelasting.

Vragen die regelmatig gesteld worden:

1. Kan ik mijn kind onterven?
2. Hoe voorkom ik dat schuldeisers van mijn kind hun erfdeel opeisen?
3. Wat is een tweetrapsmaking?
4. Kan ik geld nalaten aan mijn kleinkinderen?
5. Wat zijn de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erfbelasting?
6. Wat zijn de taken en bevoegdheden van een executeur testamentair?
7. Wanneer benoem ik een extern executeur testamentair?

FISQ geeft antwoord op bovenstaande vragen.

Besparing van erfbelasting kan testamentair onder meer geregeld worden middels:

• Flexibel keuzetestament
• Toepassing en benutten van (ruime) vrijstellingen, zoals:
o de partnervrijstelling van meer dan € 600.000, middels een zogenaamd opvullegaat
o vrijstelling kleinkinderen, middels legaat
o ondernemingslegaat
o goede doelen
o benutten verschillen in tarieven; het benutten van de laagste tarieven.
• Schenkingsplan

Samengestelde gezinnen

Voor samengestelde gezinnen is een goed testament naar de mening van FISQ een must. Helemaal als er van beide kanten sprake is van kinderen. Je wilt je nieuwe partner verzorgd achterlaten, maar hoe waarborg je het erfdeel van je kinderen? Ben je gehuwd en je regelt verder niets, dan kan je partner het erfdeel van jouw kinderen toe laten komen aan zijn/haar kinderen en staan je eigen kinderen met lege handen. Woon je samen, dan erft je partner in beginsel niets en kunnen jouw kinderen hem/haar het huis uit laten zetten.

Bij samengestelde gezinnen is een extern executeur, die onafhankelijk van partijen het testament uitvoert, vaak nodig om problemen te voorkomen.

Levenstestament

Een derde van ons wordt vroeg of laat dement. Dat betekent dat je handelingsonbekwaam wordt, met allerhande vervelende en vaak onvoorziene gevolgen. Als je samen met je partner een eigen huis hebt, kan deze niet verkopen. Er moet bewind aangevraagd worden en er is toestemming nodig van de rechtbank. Als je gehuwd bent in gemeenschap van goederen, kunnen beide partijen geen schenkingen meer doen: immers dit gaat voor de helft ten laste van het vermogen van de onder bewind gestelde: in de regel geeft de rechtbank daar geen toestemming voor.

Dit is zo maar een voorbeeld van problemen die heel vaak voorkomen. Zelfs het aanvragen van het bewind leidt vaak tot problemen: tussen kinderen onderling of er is geen arts te vinden die de verklaring wil tekenen.

Veel problemen kunnen voorkomen worden door het opstellen van een levenstestament. Hierin benoemt u iemand die u vertrouwt om, als u niet meer kunt, als vertegenwoordiger namens u op te treden. Soms kan het gewenst zijn een onafhankelijke derde te benoemen.

Schenkingsplan, testament, verdeling erfenis, executeur testamentair, gevolgmachtigde in levenstestament

FISQ helpt en adviseert op dit complexe gebied. Lidmaatschap van de NOVEX staat garant voor kennis en een netwerk van andere professionals op dit gebied.