Menu

Kwaliteit en certificeringen

De financieel architecten van FISQ zijn specialisten op gebied van financiën, fiscaliteit, pensioen en vermogen. Onze fiscaal architecten zijn professionals met de juiste certificeringen:

• Fiscaal advies: Register Belastingadviseurs (RB)

FISQ is een erkend RB kantoor. Het Register Belastingadviseurs (www.RB.nl) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7.500 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Het RB stelt hoge eisen aan leden om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Leden moeten zich regelmatig laten bijscholen en dienen zich te houden aan diverse reglementen.

• Pensioenadvies: WFT Pensioenadviseur

In het kader van de Wet Financieel Toezicht mogen pensioenadviezen uitsluitend worden verstrekt indien men beschikt over het certificaat Pensioenadviseur. FISQ voldoet aan deze kwaliteitseisen.

• Vermogen: Estate planning en NOVEX

Estate betekent nalatenschap. Estate planning is juridische en fiscale begeleiding van overdracht en behoud van (familie)vermogen. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder meer testamenten en huwelijksvoorwaarden, schenkingen, (familie) leningen en overig vermogensoverdracht. De afwikkeling van nalatenschappen wordt vaak geregeld door een executeur testamentair. Steeds vaker is het gewenst een onafhankelijk executeur testamentair aan te wijzen. Caroline Gerressen is lid van de NOVEX (Nederlandse Organisatie Voor Executeurs), waarvan toelating eerst mogelijk is na afronding van een gerichte opleiding.

• Accountant

De financieel architecten hebben een accountancy achtergrond (AA of RA). In verband met (in onze ogen) doorgeschoten regelgeving voor het MKB zijn zij niet langer aangesloten bij de beroepsvereniging NBA. De kennis blijft. Onze adviseurs weten hoe een financiële en/of project administratie in elkaar zit en kunnen jaarrekeningen lezen en interpreteren, hebben gevoel bij bedrijfswaarderingen en al hetgeen van wezenlijk belang is bij onder meer estate planning en overdracht van een onderneming.