Menu

Nieuwsbrief van Sequoia Vermogensbeheer

In de nieuwsbrief van Sequoia Vermogensbeheer heb ik onderstaande column mogen schrijven. De complete uitgave kunt u vinden op https://www.sequoiabeheer.nl/wp-content/uploads/2018/01/Nieuwsbrief-Januari-2018.pdf.

 

 

Column van Caroline Gerressen RB, FISQ Financieel Architecten te Ede

Is mijn vermogen FISQ proof?

–  Is mijn financiële situatie (vermogen en inkomen) fiscaal optimaal?
–  Wanneer heb ik voor het laatst mijn testament bekeken?
–  Voldoen mijn huwelijks voorwaarden nog steeds?
–  Wat is er geregeld als ik zelf niet meer kan beslissen?
–  Wat gebeurd er met mijn pensioen, vermogen en/of bedrijf als ik overlijd?
–  Wanneer heb ik voor het laatst al dan niet samen met een adviseur bovenstaande vragen beantwoord?

Een quote van John Lennon:
“Het leven is wat je gebeurd, terwijl je andere plannen maakt”

Iedereen maakt plannen, voor de lange termijn, voor de korte termijn en alles daartussen. Maar met name de (middel)lange termijn plannen worden achterhaald door het leven.

Het is onmogelijk om op alle (financiële) risico’s van het leven voorbereid te zijn, wel is het mogelijk om ten aanzien van het vermogen rekening te houden gebeurtenissen die zeker gaan gebeuren (overlijden) of mogelijk kunnen gebeuren (bijvoorbeeld echtscheiding, ernstige ziekte/ongeval, niet langer wilsbekwaam zijn). Het zijn de gebeurtenissen waar we liever niet bij stil staan, simpelweg omdat ze niet leuk zijn en vaak andere problemen met zich mee brengen.

Momenten in het leven waarop bovenstaande kritische vragen van belang zijn:
Verliefd, verloofd, getrouwd?
Kinderen
Echtscheiding
Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
Opnieuw verliefd, verloofd, getrouwd?
Pensioen
Opname verpleeghuis
Overlijden

Maar ook algemene ontwikkelingen (o.a. regeerakkoord, wetswijzigingen) spelen een terugkerende rol.

Heeft u al eens nagedacht over een levenstestament?

Het leven is kwetsbaar. Denk aan Abdelhak Nouri, een 20-jarig Ajax talent die sinds een hartstilstand afgelopen zomer in coma ligt. Of het nieuwsbericht in augustus 2017 dat dementie inmiddels volksziekte nummer 1 is. De verwachting is dat 1 op de 5 mensen in Nederland dementie krijgt[1] en het is niet te genezen. De impact op de mensen zelf is enorm, maar ook op de directe omgeving. Waar vaak vooraf niet bij stil wordt gestaan, zijn de juridische en financiële gevolgen doordat de persoon in kwestie niet langer zelf beslissingen kan nemen en derhalve wilsonbekwaam wordt.

Stel u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en woont samen met uw partner in een prachtige vrijstaande woning. Uw partner wordt geconfronteerd met dementie en uiteindelijk zo ernstig dat opname in een verpleeghuis niet langer uitgesteld kan worden. Echter u besluit samen te verhuizen naar een woning die aangesloten is bij een zorginstelling, waardoor dagelijkse zorg voorhanden is en jullie toch niet uit elkaar gehaald worden.

De vrijstaande woning wordt verkocht. Er wordt al snel een koper gevonden en u belt de notaris om de woningoverdracht te regelen. Doordat jullie gezamenlijk eigenaar zijn van de woning dient de notaris vast te stellen dat jullie beiden wilsbekwaam zijn. Oeps… probleem. De weg die bewandeld moet worden is dat via de rechtbank een onder bewindstelling voor uw partner aangevraagd wordt. Dat kost tijd. De bewindvoerder zal gezocht worden in de directe kring van uw partner (dus u, de kinderen). Evenwel is het niet per definitie zo dat u als bewindvoerder wordt aangewezen. Het kan zijn dat één van de kinderen of andere belanghebbende daar gemotiveerd bezwaar tegen maakt.

Ik zie dat in de praktijk vooral gebeuren als sprake is van een tweede relatie en de kinderen niet uw eigen kinderen zijn, doch de kinderen van uw partner. Een familieconflict is ontstaan.

Stel dat u wel als bewindvoerder wordt aangewezen, dan dient bij onroerend goed transacties vooraf toestemming verkregen te worden bij de rechtbank. Ook dit vergt de nodige tijd. Vraag is of de potentiële koper zo lang wil wachten.
U kunt deze problematiek voor zijn door tijdig een levenstestament op te maken. U wijst één of meerdere gevolmachtigden aan die uw zaken regelt/regelen als u dat zelf niet meer kunt. Dat kan uw partner zijn, maar ook één van uw kinderen, of uw partner en een kind gezamenlijk, of een derde die u vertrouwt, dan wel een derde gezamenlijk met één van uw kinderen. Kortom: naar eigen keuze in te vullen. U kunt onderscheid maken tussen medische beslissingen en financiële beslissingen.
Indien in het voorbeeld de partner tijdig een levenstestament had gemaakt, waarin hij/zij u als gevolmachtigde had aangewezen, had u kunnen handelen zonder tussenkomst van de rechtbank. Of het familieconflict daarmee voorkomen zou zijn, blijft de vraag. U wordt er in het handelen in elk geval niet door gehinderd.
Een ander voordeel van een levenstestament ten opzichte van onder bewindstelling is dat een gevolmachtigde wel namens de wilsonbekwame schenkingen mag doen. Een rechtbank zal daar geen toestemming voor geven. Hiermee kan in voorkomende situaties veel erfbelasting bespaard worden.

Maar er speelt veel meer en FISQ overziet de gevolgen, zowel juridisch als fiscaal. En niet alleen op het gebied van levenstestamenten en estate planning.

FISQ
 staat voor Financial Square.
De 4 kenmerken van het Financial Square zijn:
Financiën / financiële planning
Oudedagsvoorzieningen
Vermogen
Fiscaliteit, belastingdruk

De eerste drie elementen zijn communicerende vaten en zullen fiscaal optimaal aan elkaar gepuzzeld moeten worden. Het is evenwel een dynamische puzzel. Er kunnen gebeurtenissen plaats vinden in het leven, die steeds weer een ander licht schijnen op keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Daarom is het van belang regelmatig kritische vragen te stellen.

W.M. (Caroline) Gerressen RB
Papekoplaan 8
6713 DV EDE
T: 0318 843 519
M: 06 228 49 527
FINANCIEEL ARCHITECTEN


[1] Bron: Rijksoverheid.nl