Menu

Hoe beheert u uw vermogen?

Hoe heeft u de financiële toekomst van uw vermogen geregeld? Heeft u bijvoorbeeld al eens nagedacht om een deel van uw vermogen nog bij leven over te dragen? En hoeveel betalen uw erfgenamen straks aan erfbelasting als u komt te overlijden? De financieel architecten van FISQ adviseren u op gebied van vermogen en estate planning voor ondernemers en vermogende particulieren. In de meeste gevallen gaat het hierbij om vermogen in relatie tot de bestaande huwelijkse voorwaarden en testamenten. Maar zijn die nog wel optimaal? Het gaat hier primair om het gestructureerd regelen van de overgang van het vermogen naar (meestal) de volgende generatie. FISQ kijkt vooral ook naar de fiscale consequenties hiervan. Estate planning is niet alleen iets voor aanzienlijke vermogens. Ook bij bijvoorbeeld de overwaarde van een gemiddelde woning kan al een flink percentage aan erfbelasting bespaard worden.

Fiscaal optimaal voor uw vermogen

Vooral voor ondernemers en vermogende particulieren kan FISQ veel toegevoegde waarde leveren, door samen met u te bekijken op welke wijze de onderneming te zijner tijd het beste kan overgaan op familie of derden. FISQ begeleidt u onder andere op het gebied van:

  • bedrijfsopvolging;
  • echtscheiding;
  • vermogensoverheveling en schenkingen;
  • erf- en schenkbelasting;
  • huwelijksvoorwaarden;
  • testamenten.

In een eerste gesprek inventariseren we uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij stellen een ‘estate-planningsadvies op maat’ voor u op. Met behulp van dit advies kunt u, alle persoonlijke, juridische en fiscale aspecten meetellend, doelbewust beslissingen nemen. Wij helpen u ook bij de uitvoering van uw beslissingen.

Meer weten over uw mogelijkheden op hetgebied van estate planning en vermogen?
Bel Caroline Gerressen: 06 – 22 84 95 27